Előszó:

A kézikönyv négy nagyobb egységből áll:b) A második fejezetben egy éves tanmenet-illusztráció, tematikusterv-illusztrációk, valamint óraterv-illusztrációk találhatók. Ezek, ahogy jeleztük, illusztrációk, azaz a tantárgyi tartalom egy lehetséges felépítését foglalják magukba. Ezek szabadon felhasználhatók, azonban módosíthatók is, példaként szolgálnak. Az óraterv-illusztrációk az éves óraszám kb. 20%-nyi részéhez készültek, alkalmazva a DFHT óraszervezési módokat. Ezek az óraterv-illusztrációk követik a tanmenet- és tematikusterv-illusztrációkat, azokra épülnek, azonban szabadon használhatók és módosíthatók is. Példaként szolgálnak, a pedagógus elképzelése és a tanóra (és tanulócsoport összetétele) sajátosságai alapján változtatható. A kézikönyvben szereplő tanmenetekben sorszámozással jelöltük az óraterveket. Terjedelmi okok miatt nem kerülhetett be minden óraterv a nyomtatott kiadványba, azonban elektronikusan elérhetőek. Az egyszerűbb kereshetőség miatt sorszámoztuk az órákat, illetve piros színnel jelöltük a tanmenetekben azokat az órákat, amelyekhez készültek óraterv-illusztrációk. A sorszám tartalmazza a tantárgy nevét, az évfolyamot és az adott óra sorszámát. Pl: Földrajz/ 7. évfolyam/ 1. óra: a tanmenetben szereplő jelzés: FÖ/7/1. A sorszám mellett külön jelöltük a DFHT-s és a KIP-es órákat egy-egy kiegészítő jelzéssel: FÖ/7/1. DFHT; FÖ/7/2. DFHT-KIP.


c) A harmadik fejezetben feladatok és linkek gyűjteménye található. Ezek célja, hogy az óraterv- illusztrációkban megjelenő feladatok mellett további feladatok, játékok legyenek elérhetők az órákon. A harmadik fejezetben található a Komplex Alapprogram koncepciójához illeszkedő Tankockagyűjtemény. Ezek a digitális formátumú feladatok kiegészíthetik a tanórákat, érdekessé, interaktívvá, izgalmassá téve azokat. A tankockákat QR-kóddal is elláttuk annak érdekében, hogy okoseszköz segítségével (okostelefon, tablet) leolvashatók legyenek a pedagógusok és a tanulók számára is, és ezek segítségével meg is tudják oldani a feladatokat, továbbá linkekkel is kiegészítettük, hogy számítógép/laptop segítségével is megoldhatók legyenek.

Szerzők:

Hegedűs András
Makádi Marianna
Sütő László
Barna Katalin
Sándorné Halász Erzsébet
Teperics Károly