Absztrakt:

Kutatásunk fő célja  egy probléma-orientált oktatási lehetőségeket és digitális technológia újításokat kínál eszközfejlesztés révén a földrajz oktatás módszertani megújításának segítése. Kiindulási alap nyújtása a közoktatásban dolgozó földrajz szakos kollegák számára az interaktív és tanuló-centrikus megközelítésen alapuló alkalmazható tudás-és tanulásfejlesztés irányába.

Megjelent: Fazekas I. IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói. (2018), pp. 24-24.

Konferencia helye, ideje: Debrecen, 2018. november 9‒11

Szerzők:

Farsang Andrea
Szilassi Péter
Pál Viktor
Kádár Anett
Pirkhoffer Ervin

M. Császár Zsuzsanna

Szőllősy László
Teperics Károly