Abstract:

A földrajz oktatását tartalmi és módszertani tekintetben is változások jellemezték az utóbbi évtizedekben. A hagyományos tanítási módszerek háttérbe szorulnak, helyettük a diákok aktív tanulása kerül előtérbe. Az aktív tanulást támogató módszerek közé tartozik a Problem Based Learning (Probléma Alapú Tanulás, PBL).A PBL a PISA méréseken is fontos szerephez jutó problémafelismerési és problémamegoldási kompetenciákra építő tananyagfeldolgozási módszer. A földrajz tantárgy szintetizáló jellege, és a tanulók közvetlen környezetét érintő, mindennapi életből vett témái kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tantárgy szoros kapcsolatot alakítson ki a PBLel. Tanulmányunk célja az, hogy a PBL elméleti hátterének bemutatása után az érvényben lévő kerettantervi követelményeket vizsgálva feltárja a problémaközpontú feldolgozásra alkalmas földrajz tantárgyi témákat.

Földrajzi Tanulmányok 2018.

Szerzők:

M. Császár Zsuzsanna

Varjas János

Farsang Andrea