Oktatási segédanyag Magyarország földrajzának tanításához.

MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport, Szeged, 2021, 232 p.

Szerzők:

Farsang Andrea
M. Császár Zsuzsanna
Teperics Károly
Arday István
Jász Erzsébet
Kapusi János
Kádár Anett
Molnár Ernő
Pál Viktor
Pirkhoffer Ervin
Száraz Tamás
Szilassi Péter
Szőllősy László
Varjas János
Vati Tamás