Az SZTE TTIK szervezésében megrendezett 2024. évi tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia Földrajz-Földtudományi szekciójában bemutatott dolgozatával I. helyezésben részesült Tóth Ádám, tanárszakos hallgatónk. A munka ÚNKP ösztöndíjának és az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program támogatásával készült el.