Dr. Varga Gábor

Egyetemi adjunktus

PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

gazi@gamma.ttk.pte.hu

+3674503600/24616

Tanulmányok

 • 2014 – Universität Trier, Fakultät für Raum- und Umweltwissenschaften, Physische Geographie, Németország
 • 2006 – PhD fokozat, Földtudományok Doktori Iskola, geomorfológia, PTE TTK
 • 2001 – “A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái” PhD program PTE TTK
 • 2001– Universität Bayreuth, Fakultät für Biologie, Chemie, und Geowissenschaften, Geoökologie Umweltnaturwissenschaften, Németország
 • 1998 – egyetemi diploma, okleveles középiskolai földrajztanár, Janus Pannonius Tudományegyetem

Szakmai elismerések

 • MTA Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, 2003

Tudományos, szervezeti tevékenység

 • MTA Pécsi Akadémiai Bizottság X. sz. Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága Tér- és Településtudományi Munkabizottságának tagja, 2003–2005, Geomorfológiai Munkabizottságának titkára, 2011–2017
 • MTA X. Földtudományok Osztálya Természetföldrajzi Tudományos Bizottság tagja, 2011–2014
 • MTA X. Földtudományok Osztálya Természetföldrajzi Tudományos Bizottság Geomorfológia Albizottság tagja
 • Magyar Földrajzi Társaság Tolna Megyei Osztályának titkára, 2004–2010
 • Magyar Földrajzi Társaság tagja, 1998-

Kutatási témák

Magyar Tudományos Művek Tára
ResearchGate
Országos Doktori Tanács