Közreműködő tanárok

Füzesiné Dr. Sümeghy Borbála Alice

Közreműködő tanár

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola

6400 Kiskunhalas, Fazekas Mihály utca 1.

sumeghyborbala@gmail.com

+36302960…

Fröhlichné Kapronczay Éva

Közreműködő tanár

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

6722 Szeged, Szentháromság u. 2.

kaporeva@gmail.com

Izing Máté Antal

Közreműködő tanár

Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, földrajz-történelem tanár

6722 Szeged, Szentháromság u. 2.

izing.mate.antal@szte.hu

+3662544350

László Györgyi Angéla

Közreműködő tanár

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

6722 Szeged, Szentháromság u. 2.

laszlo.gyorgyi.angela@szte.hu

Matesz Kinga Diána

Közreműködő tanár

Pécsi Református Kollégium

7630 Pécs, Engel János József utca 15.

matesz.kinga@refipecs.hu

Szaszákné Tóth Judit

Közreműködő tanár, mestertanár

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

6722 Szeged, Szentháromság u. 2.

szaszakne.toth.judit@szte.hu

Száraz Tamás

Közreműködő tanár, mestertanár, Phd hallgató

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma

7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.

szaraz.tamas@pte.hu

+3630981….

Szőllősy László

Mesterpedagógus, közoktatási vezető

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8

szollosyl@gmail.com

+3662548936

Szőllősyné Pálfi Melinda

Közreműködő tanár

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8

melinda.szollosy@gmail.com

Bokis Alexnadra

Közreműködő tanár

Szent Benedek Többcélú Szakképző Intézmény Szegedi Tagintézménye

6721 Szeged, Osztrovszky u. 5.

bokis.alexandra@gmail.com