Absztrakt:

Az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban egyaránt megfigyelhető, hogy ma a gyerekek és fiatalok ismereteiben mintha gyakrabban jelentkeznének komoly hiányosságok, mintha kevesebbet tudnának, mintha nehezebben tanulnának, mintha nehezebb lenne őket tanítani. Mintha nekünk tanítóknak, tanároknak, oktatóknak olyan sok mintha-élményünk lenne, amelyeket már nem elégséges egyszerűen a tudás hiányával magyarázni. Kutatásunkban e jelenség egyik lehetséges okát, a tévképzeteket vizsgáltuk meg egy összehasonlító keresztmetszeti felmérés során.

Pajtókné Tari I. Magyar Földrajzi Napok 2016: Absztraktkötet : VIII. Magyar Földrajzi Konferencia: XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája: Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia. (2016), pp. 153-154.

Szerzők:

Kádár Anett

Farsang Andrea