Absztrakt:

Magyarországon a 2000-es évek elején kezdődött a tévképzetek szélesebb körű kutatása. A hazai kutatások elsősorban a fizika, kémia és biológia tantárgyak tévképzeteire irányultak, valamint kisebb mértékben a környezet- és természetismereti, történelmi és egyéb tévképzeteket is vizsgálták. A földrajz tantárgyhoz kapcsolódó kutatások nemzetközi viszonylatban nagyon elterjedtek, de a téma hazai kutatottsága hiányos. Kutatásunkban 1111 általános és középiskolás diák lemeztektonikához és éghajlatváltozáshoz kapcsolódó tévképzeteit vizsgáltuk. A diákok földrajzi fogalmi sajátosságainak feltárásán túl célunk volt annak vizsgálata, vannak-e nem-, attitűd- és életkor-specifikus tévképzetek, hogyan változik a tanulók ismeretrendszere az alap- és középfokú oktatás során, illetve milyen információforrások játszanak kiemelkedő szerepet egy-egy földrajzi jelenség tanulásában és tanításában.

Megjelent: Fazekas I. IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói. (2018), pp. 32-32.

Konferencia helye, ideje: Debrecen, 2018. november 9‒11

Szerzők:

Kádár Anett
Farsang Andrea