Absztrakt:

Magyarországon a földrajz tanítása, és különösen szakmódszertani háttere – számos korábbi próbálkozás és kísérlet ellenére – igen nehezen újul meg. Ennek okai igen összetettek, de a sok tényező közül ki kell emelni, hogy kevés olyan tanítási-módszertani segédanyag áll a pedagógusok rendelkezésére, ami nemcsak a szakmódszertani alapelvekkel ismerteti meg őket, vagy nemcsak egy kész – megtanítandó – tananyaggal szembesíti a tanárokat, hanem a kettőt ötvözi. Egy másik – igen jelentős – probléma, hogy a mainstream földrajzoktatás még ma is igen erőteljesen koncentrál az ismeretek közlésére, kevéssé vonja be a diákokat az ismeretszerzésbe, és ebből adódóan túlzottan sok lexikális és statikus ismeretet követel meg.

Megjelent: Fazekas I. IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói. (2018), pp. 36-36.

Konferencia helye, ideje: Debrecen, 2018. november 9‒11

Szerzők:

Szilassi Péter
Pál Viktor
Kádár Anett
Pirkhoffer Ervin
M. Császár Zsuzsanna

Szőllősy László

Teperics Károly
Farsang Andrea