Absztrakt:

A MTA Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoportja (http://foldrajzmodszertan.hu/) olyan eszközfejlesztéseken dolgozik, amelyek eredményei Magyarország földrajzának modern szemléletű feldolgozását segítik. Tanulói segédanyagok (munkalapok) és tanári kézikönyv készülnek, céljaink szerint megkönnyítendő a pedagógusok munkáját a haza földrajzának feldolgozásában. Célunk, hogy segítsük a pedagógusok módszertani megújulását, konkrét feladatokkal hívjuk fel figyelmüket a probléma alapú oktatás előnyeire, lehetőségeire. Az IKT eszközöket is használó minta-feldolgozások megcélozzák a tanulók motiválását is. Az előadás célja, hogy a munkalapok és a kézikönyv szerkesztésének alapelveit az értő szakmai közösség elé vigye és véleményüket is felhasználja a fejlesztés folyamatában.

Megjelent: Fazekas I. IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói. (2018), pp. 28-28.

Konferencia helye, ideje: Debrecen, 2018. november 9‒11

Szerzők:

Teperics Károly
Molnár Ernő
Kapusi János
Jász Erzsébet
Farsang Andrea

M. Császár Zsuzsanna