Absztrakt:

Az iskolai földrajz alacsony óraszámai, valamint tananyagbősége miatt a hagyományos, frontális osztályszervezési módokkal történő, készség- és képességfejlesztésre kevesebb hangsúlyt helyező földrajztanítás van előtérben. Módszertani megújulásra van szükség, egy szemléletváltásra, mely nagyobb teret enged a modern tanítási módszerek felhasználásának. A leghatékonyabb tanítási eljárások megtalálásának érdekében jött létre az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport, mely innovatív, segédanyagok kidolgozásán és kipróbálásán dolgozik. A kutatási projektben résztvevő több magyarországi egyetem (Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem) és közoktatási intézmény tanárai a földrajz tanításban a 8-13. évfolyam számára készülő, interaktív feladatlapokat hozott létre, melyek Magyarország földrajzának tanítására koncentrálnak.

 

A munkalapok, és a hozzájuk tartozó munkafüzetek elkészítésekor a fő szempont az volt, hogy az eszközöket alkalmazó szaktanárok a jellemző tipikus természeti és társadalmi-gazdasági jelenségekről tanítsanak, segítve ezzel a diákok modellekben való gondolkodásának fejlődését. A munkalapok Magyarország földrajzán, egy-egy kiválasztott terület megismertetésén keresztül jelenítenek meg természeti és társadalmi tényezőket, ezek kapcsolódási rendszerét, összefonódását.

 

Az előadásban a Pécsi Tudományegyetem kutatói, illetve az egyetemmel együttműködő földrajztanárok által végzett munka kerül bemutatásra. A Pécsen dolgozó szakemberek részvételével elkészült munkalapok – többek között – Pécs, az Ormánság, illetve a Dunántúli-középhegység tanításával foglalkoznak. Olyan természet- és társadalomföldrajzi jelenségek megismerésére kerül sor bennük, mint például a természeti táj átformálása, ipari termelés átalakulásának társadalmi hatásai, illetve Magyarország energiaellátásának kérdései. A témák feldolgozása egymásra épülő feladatokkal történik, melyek a már említett, problémaközpontú, kompetenciafejlesztő megközelítést használják fel, segítve így a transzferálható tudás kialakítását.

Karátson Dávid. (szerk.) X. Magyar Földrajzi Konferencia absztraktkötet. (2021), pp. 19-19.

Szerző:

Varjas János
M. Császár Zsuzsanna

Pirkhoffer Ervin

Nagyváradi László
Száraz Tamás

Vati Tamás

Farsang Andrea