Absztrakt:

Ma Magyarországon a magyar nyelven kívül tíz másik nyelven is lehetőség van földrajzból érettségi vizsgát tenni. Ez a nyelvi változatosság oktatási rendszerünk egyik ritkán hangoztatott érdeme és értéke, hiszen a két tanítási nyelvű és nemzetiségi képzést folytató intézmények tanulói számára lehetővé teszi, hogy bizonyos tantárgyakból – köztük földrajzból is – idegen nyelven érettségizhessenek. A kétszintű érettségi bevezetése óta eltelt vizsgaidőszakok szinte mindegyikében került sor célnyelvű földrajz érettségire; vizsgaszámok alapján a legnépszerűbb választható tárgyak egyike idegen nyelven is. Ezzel párhuzamosan azonban a tantárgy helyzetével és az érettségivel kapcsolatos változások is egyértelműen megmutatkoznak. A tanulmány a nyelvhasználat szempontjából mutatja be a közép- és emelt szintű célnyelvi földrajz érettségi vizsgák sajátosságait, a vizsgák területi eloszlását és a vizsgaszámok időbeli alakulását befolyásoló tényezőket. Ennek a vizsgálatnak a szükségességét nemcsak másfél évtized tapasztalatai, hanem a kerettanterv aktuális változásai és az érettségi vizsga szerkezetét és vizsgakövetelményeit érintő átalakítások is indokolják.

Modern Geográfia, 2062-1655 (4) pp. 25-47., 2021.

Szerzők:

Kapusi János