Absztrakt:

Felmérések szerint a hazai földrajztanítás egyik legnagyobb problémája a tanulók jó elméleti tudása és annak gyakorlati alkalmazhatósága közötti szakadék.

 

A 2016-ban a Szegedi, Pécsi, Debreceni és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, valamint az OH kutatóiból és a közoktatásban dolgozó tanárokból az MTA támogatásával megalakult az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport. Fő célkitűzésünk egy probléma-orientált oktatási lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló eszközfejlesztés megalapozása volt, amely a földrajz oktatás módszertani megújítását segítheti. Célunk a 8–13. évfolyamok számára alkalmazható, Magyarország egyes kis/közép tájainak, városainak földrajzát feldolgozó tanulói segédanyagok, ill. tanári kézikönyv tervezet és részlet elkészítése, melyek a tanárok számára lehetővé teszik Magyarország egyes területeinek a korábbi leíró jellegű tanítástól eltérő, probléma centrikus feldolgozását, s mintául szolgálnak más tananyag részek hasonló módszertani megközelítésére. A pályázati időszak alatt a tervezett 20 munkalapból és a hozzájuk tartozó munkafüzeti lapokból az összes elkészült (86 színes, 2 színes kihajtható, 140 fekete-fehér, összesen 228 oldal terjedelemben). Az elkészült könyv címe: FEDEZD FEL, GONDOLD ÁT! MAGYARORSZÁG FÖLDRAJZA MÁSKÉPP. Oktatási segédanyag Magyarország földrajzának tanításához.

 

Fontos feladatunk volt a kidolgozott anyagok tesztelése is a pályázathoz csatlakozott általános és középiskolák oktatási gyakorlatában. Hogy minél pontosabban meg tudjuk határozni a fejlesztett eszköz előnyeit a hagyományos oktatáshoz képest, hat általános iskola bevonásával kísérleti és kontroll csoportos mérést szerveztünk 2019 tavaszán Magyarország témakörének tanításához kapcsolódóan (8. osztály). A kísérleti oktatásban (ahol az általunk fejlesztett munkáltató lapok bevonásával zajlott a tanítás) 115 fő vett részt, a kontroll csoportokban 151 tanuló. Ún. bemeneti és kimeneti feladatlapokat szerkesztettünk, melyek kitöltésével mérhetők a kísérleti csoport és kontroll csoport tanulási eredményességében beállt különbségek. Összességében a teljes teszten a kísérleti csoport átlaga szignifikánsan magasabb lett (t=3,56; p <0,001), a kísérleti hatás nagyságát kifejező éta-négyzet értéke pedig 5,3%, ami a pedagógiai kísérletek hatékonyvizsgálatának hagyományos mérföldkövei szerint közepes kísérleti hatást jelez.

Megjelent: X. Országos Földrajzi Konferencia absztrakt kötet (2021). Budapest, Magyarország: A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány (2021) 213 p. pp. 5-6., 2 p.

Szerzők:

Farsang Andrea
Csíkos Csaba
Jász Erzsébet
M. Császár Zsuzsanna
Teperics Károly
Pál Viktor
Szilassi Péter
Kapusi János
Kádár Anett