2015

Tudományos-fantasztikus filmek hatása a középiskolás tanulók földrajzi ismeretrendszerére

Bevezetés: A gyermekek értelmező tanulási folyamatának vizsgálata több évtizedes múltra tekint vissza nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. Az 1970-es évek óta a tanulók előzetes ismeretanyagának,valamint ennek az ismeretanyagnak az intézményes oktatás és az egyéb ismeretszerzési források hatására történő változásának vizsgálata megerősödött. További kutatások témája az is, milyen magyarázatot adnak a gyerekek a hétköznapi élet különböző […]

Tudományos-fantasztikus filmek hatása a középiskolás tanulók földrajzi ismeretrendszerére Read More »

Comparing the geographical misconceptions of high school students and university undergraduatesComparing the geographical misconceptions of high school students and university undergraduates

Abstract: The international research into the nature, emergence, and development of scientific misconceptions is substantial; however, Hungarian educational research lags behind in exploring this phenomenon in detail.The main goals of the present study are to compare the geographical knowledge structure and the misconceptions of two distinctive groups of students: one consisting of Year-9 Hungarian high

Comparing the geographical misconceptions of high school students and university undergraduatesComparing the geographical misconceptions of high school students and university undergraduates Read More »

A regionális földrajz helyzete a magyar felsőoktatásban

Bevezetés: A regionális földrajz a geográfiának az az ága, amely a természeti és társadalmi tényezők együttesét, kölcsönhatását egy-egy területi egységen belül vizsgálja (Kovács Z. 2001).A regionális földrajz az 1960-as évekig világszerte a tudományterület „koronájának” számított, manapság azonban – az oktatásban játszott vitathatatlanul fontos szerepe ellenére – inkább a geográfia mostohagyermekének látszik. Mielőtt azonban helyzetének részletesebb

A regionális földrajz helyzete a magyar felsőoktatásban Read More »