2019

Primary and secondary school students’ knowledge related to renewable energy and some of its influencing factors

Abstract: Shaping attitude related to renewable energy resources is the task of the entire society and in the case of students of different ages it is realized via education in and outside schools. This research concerns the analysis of the knowledge of students related to renewable energy resources, exploring the differences in the case of […]

Primary and secondary school students’ knowledge related to renewable energy and some of its influencing factors Read More »

Virtual reality in teaching geography

Abstract: Teaching needs to find new ways all the time. This research aims to renew both the contents and the methodology of teaching the geography of Hungary in primary and secondary education by developing a package of new tools (tasksheets, online and ICT-based activities, teacher support material and even VR), which focus on a selection

Virtual reality in teaching geography Read More »

A kutatásalapú földrajztanítás hatékonyságvizsgálata

Absztrakt: Az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertan Kutatócsoport által kifejlesztett tananyagok gyakorlati beválásának értékelésére hatékonyságvizsgálatot terveztünk. Az empirikus eredmények a konferencia idejére lesznek elérhetők, így az alábbiakban a kísérleti elrendezésről és a mérőeszközökről számolunk be. Kutatásunk a neveléstudományokban ma legelterjedtebb kvázikísérleti elrendezést követi, azaz a fejlesztő kísérleti megvalósítására vállalkozó intézmények (kísérleti osztályok) mellett az elő- és utómérést

A kutatásalapú földrajztanítás hatékonyságvizsgálata Read More »

Hogyan befolyásolják a tévképzetek a földrajztanulást? Egy keresztmetszeti vizsgálat tanulságai

Absztrakt: A földrajzi tévképzetekkel kapcsolatos ismereteink hozzájárulnak a földrajzi ismeretek fejlődésének és változásának megismeréséhez, az iskolában megszerezhető földrajzi tudás minőségének javításához. A hazai, földrajzi tévképzetekkel kapcsolatos kutatások száma elmarad a többi természettudományos tantárgy tévképzeteit vizsgáló kutatás mögött, pedig mind a hazai, mind a külföldi kutatások eredményei megerősítik azt, hogy kiemelkedően fontos lenne feltárni a tanulók

Hogyan befolyásolják a tévképzetek a földrajztanulást? Egy keresztmetszeti vizsgálat tanulságai Read More »

A haza földrajzának megjelenése külföldi tankönyvekben, átvehető módszertani ötletek

Absztrakt: A tankönyvek szerepe ma is nagy az oktatásban (Szabó, 2014), de funkciójuk jelentős átalakuláson megy keresztül. A világ digitalizációjával a tanári kar és a tankönyvek is elvesztették elsődleges információhordozó feladatukat. A nemzetközi mérések, különösen a PISA feladatsorok, a lexikális tudás helyett transzferálható és alkalmazott tudásmérésére fókuszáló adatsorainak eredményei is hatottak a tankönyvekről kialakított képünkre,

A haza földrajzának megjelenése külföldi tankönyvekben, átvehető módszertani ötletek Read More »

Módszertani ötletek turizmusföldrajzi ismeretek tanításához két tanítási nyelvű szakgimnáziumi képzésben

Abstract: Although Geography as a core subject seems to be continuously losing ground in Hungarian secondary schools, a certain set of schools with Tourism or Economics profile may still enjoy the privilege of having Geography as their designated science subject. This article presents a handful of methods and good practices in the teaching of Geography

Módszertani ötletek turizmusföldrajzi ismeretek tanításához két tanítási nyelvű szakgimnáziumi képzésben Read More »

A Martian Adventure: An Interactive Geo-Edutainment Tool

Abstract: Cooperative and simulation games can create an exciting and empirical learning environment. The participants of such games can develop competences which are overlooked in traditional educational methods. Geography as a subject has ample opportunities to apply games of this type during the learning progress.   The goal of the current paper is to present

A Martian Adventure: An Interactive Geo-Edutainment Tool Read More »

A gazdaságföldrajzi gondolkodás lassú átalakulása – avagy miért fontosabb még mindig a „hol”, mint a „miért”?

Bevezetés: A hazai társadalomföldrajzi, és azon belül a gazdasági-térbeli folyamatokról szóló tudás átadását, annak kereteit meghatározó alapvető dokumentumok – Nemzeti alaptanterv, tantárgyi kerettantervek, tankönyvek – tartalmát többször is átdolgozták az elmúlt bő két évtizedben.Az eredmény nehezen tanítható, a tudományos eredményekből bizonyos elemeket átemelő, ám koncepcionálisan ne egységes tananyag, amely egészében véve kevéssé tükrözi a tudományterülethez

A gazdaságföldrajzi gondolkodás lassú átalakulása – avagy miért fontosabb még mindig a „hol”, mint a „miért”? Read More »

Misconceptions about climate change: Opportunities or obstacles?

Abstract: Misconceptions have long been an exciting and thoroughly studied topic of science education research. In our study we analyzed the climate and climate change related misconceptions of Hungarian primary and secondary school students (Ntotal=498) in the context of a comparative, cross-sectional analysis employing both qualitative and quantitative approaches.

Misconceptions about climate change: Opportunities or obstacles? Read More »

Teaching landscape changes with problem-oriented methods using Hungarian examples

Abstract: The relationship between man and nature, and its change, can be grasped by teaching about different landscapes in geography lessons, as the landscape itself is a dynamic system that varies according to a variety of environmental factors. In this process, the natural landscape turns into a cultural one, and changes further through human activity.Ultimately,

Teaching landscape changes with problem-oriented methods using Hungarian examples Read More »