Absztrakt:

A szegedi földrajztanár szakos egyetemista hallgatók körében készült felmérés a mentális térkép kutatási módszertana alapján történt.A vizsgálat célja betekintést nyerni a földrajz szakos hallgatók Magyarország dél-keleti határvidékéről alkotott mentális képéről, valamint a hiányosságok feltárásával egy a későbbiekben reprezentatív mintán történő vizsgálat előkészítése, módszertani kidolgozása.

Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (2016) XI. évfolyam, 1–2. szám, pp. 47–61.

Szerzők:

Balázs Brigitta

Farsang Andrea