2020

Egy tanulóközpontú módszertani eszköztár fejlesztése Magyarország földrajzának tanításához

Abstract: Te geographical education in Hungary has to face a lot of problems: students’ diminishing interest, lack of creative and engaging textbooks as well as educational materials that foster multisensory learning and the everyday applicability of the geographical information, decreasingnumber of lessons, and old-fashioned teaching practices. The MTA–SZTE Research Group on Geography Teaching and Learning […]

Egy tanulóközpontú módszertani eszköztár fejlesztése Magyarország földrajzának tanításához Read More »

Felkészülés a jövőre – A tantárgyközi kompetenciák

Absztrakt: Napjainkban, a kognitív és digitális forradalmak idején a munkaerőpiac és igényei sokkal gyorsabban változnak és alakulnak át, mint korábban bármikor. Épp emiatt válnak egyre fontosabbá a tantárgyakhoz nem kötődő készségek és kompetenciák. A tantárgyközi kompetenciák mérése érdekében hívta életre az OECD az 1990-es évek végén a PISA-vizsgálatot. Ennek célja felmérni, hogy a tankötelezettség végéhez

Felkészülés a jövőre – A tantárgyközi kompetenciák Read More »

A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismeretekben két magyarországi megye példáján

Összegzés: Eredményeinkből jól látható, hogy a megújuló energiahordozók köztudatba való beágyazottsága jelenleg gyenge és bizonytalan. Ennek stabilizálására a folyamatos tájékoztatás alkalmas eszköz, hiszen minél többet hallanak,

A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismeretekben két magyarországi megye példáján Read More »

Lépések a korszerű földrajzoktatás felé: egy problémaorientált oktatási lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló eszközfejlesztés eredményei

Összefoglalás: Az MTA–SZE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoportunk fő célja egy problémaorientált oktatási lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló

Lépések a korszerű földrajzoktatás felé: egy problémaorientált oktatási lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló eszközfejlesztés eredményei Read More »

Új kihívások a földrajzoktatásban – Nemzeti alaptanterv és kerettanterv – 2020

Abstract: The aim of the study is to present those sections of the new National Core Curriculum which concern the teaching of Geography, and the frame curricula for Geography. The authors highlight the new contents and attitudes appearing in these documents, and interpret the concept of learning outcome. They also present the characteristics of Geography,

Új kihívások a földrajzoktatásban – Nemzeti alaptanterv és kerettanterv – 2020 Read More »

Tevékenységalapú módszerek a földrajzórán = Employing activity – based methods in the geography classroom

A földrajzórák egyik fő célja az ember és a környezete közötti kapcsolat feltárása, amelynek egyik hatékony módja a különböző tájak megismerése, amely számos környezeti tényezőtől függően változik. A magyar földrajzoktatás még mindig jellemzően az információterjesztés hagyományos módszereire épül, és viszonylag ritkán jelennek meg tevékenységalapú módszerek. Ugyanakkor a tanulók egyéni ismeretszerzése és problémamegoldó feladatok alkalmazása eredményesebb környezeti

Tevékenységalapú módszerek a földrajzórán = Employing activity – based methods in the geography classroom Read More »

Általános iskolai és középiskolás diákok lemeztektonikai tévképzetei egy kvalitatív, keresztmetszeti vizsgálat tükrében

Abstract: Misconception research adds important knowledge to the research of conceptual change, which is the key process of learning and instruction. The study of misconceptions enables the analysis of the conceptual networks of both individuals and groups,and makes it possible to follow their changes over time. There has been a great amount of international research

Általános iskolai és középiskolás diákok lemeztektonikai tévképzetei egy kvalitatív, keresztmetszeti vizsgálat tükrében Read More »