2016

Hallgatói vélemények a természettudományos tantárgyakról

Bevezetés: A természettudományos tantárgyak alulreprezentáltsága hosszú évek óta fennálló jelenség. Kedvezőtlen ezen csoportba tartozó tantárgyak helyzete, romlik a népszerűségük, a diákok nem szeretik,nehezen tanulják, a tanárok pedig már előre sejtik, hogy az újabb gyerekseregek körében sem fog kedvenccé válni az általuk tanított természettudományos tantárgy.   A természettudományos tantárgyak esetében alapvető problémát jelent a mennyiség és […]

Hallgatói vélemények a természettudományos tantárgyakról Read More »

A szegedi középiskolások országhatár-képzete Magyarország délkeleti határáról

Abstract: Az országok, a társadalmak, az etnikai csoportok határ menti területeinek, „találkozási vonalainak” vizsgálata Magyarországon a rendszerváltást követően került a különböző diszciplínák kutatási előterébe (BORDÁS A. – SZOLÁR É. 2011).Megállapítható, hogy az országhatárok elválasztó összekötő szerepének a változásával, a jövőbeli schengeni övezet kibővítésének lehetőségével és a formálódó társadalmi-gazdasági együttműködések következtében napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

A szegedi középiskolások országhatár-képzete Magyarország délkeleti határáról Read More »

Általános és középiskolás diákok földrajzi tévképzeteinek összehasonlító vizsgálata

Absztrakt: Az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban egyaránt megfigyelhető, hogy ma a gyerekek és fiatalok ismereteiben mintha gyakrabban jelentkeznének komoly hiányosságok, mintha kevesebbet tudnának, mintha nehezebben tanulnának, mintha nehezebb lenne őket tanítani. Mintha nekünk tanítóknak, tanároknak, oktatóknak olyan sok mintha-élményünk lenne, amelyeket már nem elégséges egyszerűen a tudás hiányával magyarázni. Kutatásunkban e jelenség egyik lehetséges

Általános és középiskolás diákok földrajzi tévképzeteinek összehasonlító vizsgálata Read More »

„How did science lessons go at school?” – Introducing the analysis of university student interviews on science subjects

Abstract: Educating science subjects has raised several problems in the past few years both in Hungary and internationally. Several questionnaire surveys have been realized on attitudes towards science subjects in Hungary and internationally, too.The teacher’s personality is a key factor as it is in the centre of the whole teaching process. In our present research

„How did science lessons go at school?” – Introducing the analysis of university student interviews on science subjects Read More »

What is happening to science subjects in public education? – University students’ opinion about teaching science

Abstract: The devaluation of science literacy is not today’s problem. In several countries expenditure spent on education has grown, numerous thorough and long-term reforms have been introduced, however,with little success or positive effect. In our search based on this, we aimed to analyse students’ attitudes towards science subjects in public and higher education from different

What is happening to science subjects in public education? – University students’ opinion about teaching science Read More »

Földrajztanár szakos hallgatók magyar-szerb országhatársáv-képzete – Előfelmérés Szegeden

Absztrakt: A szegedi földrajztanár szakos egyetemista hallgatók körében készült felmérés a mentális térkép kutatási módszertana alapján történt.A vizsgálat célja betekintést nyerni a földrajz szakos hallgatók Magyarország dél-keleti határvidékéről alkotott mentális képéről, valamint a hiányosságok feltárásával egy a későbbiekben reprezentatív mintán történő vizsgálat előkészítése, módszertani kidolgozása. Megjelent: Letölthető változat Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (2016) XI.

Földrajztanár szakos hallgatók magyar-szerb országhatársáv-képzete – Előfelmérés Szegeden Read More »