2018

A Problémaalapú Tanulás alkalmazásának lehetőségei a hazai földrajzoktatásban

Abstract: A földrajz oktatását tartalmi és módszertani tekintetben is változások jellemezték az utóbbi évtizedekben. A hagyományos tanítási módszerek háttérbe szorulnak, helyettük a diákok aktív tanulása kerül előtérbe. Az aktív tanulást támogató módszerek közé tartozik a Problem Based Learning (Probléma Alapú Tanulás, PBL).A PBL a PISA méréseken is fontos szerephez jutó problémafelismerési és problémamegoldási kompetenciákra építő […]

A Problémaalapú Tanulás alkalmazásának lehetőségei a hazai földrajzoktatásban Read More »

Assessment and comparison of local aspects of climate change education between Hungary and Switzerland

Poszter, IX. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen, 2018-11-09 – 2018-11-11. Anett, Kádár ; Moritz, Gubler ; Brigitta, Balázs ; Andrea, Farsang: Assessment and comparison of local aspects of climate change education between Hungary and Switzerland (2018) Kattintson ide a poszter eléréséért! Szerzők: Kádár Anett Moritz Gubler Balázs Brigitta Farsang Andrea Vissza a publikációkhoz

Assessment and comparison of local aspects of climate change education between Hungary and Switzerland Read More »

Probléma orientált oktatási lehetőségeket kínáló eszköz fejlesztése a földrajzoktatás megújítására. Az MTA Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport eredményei nemzetközi tapasztalatok tükrében

Absztrakt: Kutatásunk fő célja  egy probléma-orientált oktatási lehetőségeket és digitális technológia újításokat kínál eszközfejlesztés révén a földrajz oktatás módszertani megújításának segítése. Kiindulási alap nyújtása a közoktatásban dolgozó földrajz szakos kollegák számára az interaktív és tanuló-centrikus megközelítésen alapuló alkalmazható tudás-és tanulásfejlesztés irányába. … Megjelent: Letölthető változat Megjelent: Fazekas I. IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek

Probléma orientált oktatási lehetőségeket kínáló eszköz fejlesztése a földrajzoktatás megújítására. Az MTA Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport eredményei nemzetközi tapasztalatok tükrében Read More »

Az éghajlatváltozás helyi következményeinek oktatása magyar és svájci példák alapján

Absztrakt: Az ENSZ korunk legnagyobb kihívásának és problémájának nyilvánította az éghajlatváltozást. 2018-ban megalakult az Office for Climate Education (OCE – Éghajlatváltozási Oktatási Hivatal) Párizsban, amelynek fő célja az éghajlatváltozás oktatásának nemzetközi, tudományos alapokon nyugvó és gyakorlatorientált együttműködésének megszervezése és kidolgozása. Az OCE többek között azt tervezi, hogy az általános és középiskolai tanároknak olyan nyílt hozzáférésű

Az éghajlatváltozás helyi következményeinek oktatása magyar és svájci példák alapján Read More »

Általános és középiskolás diákok lemeztektonikával és éghajlatváltozással kapcsolatos tévképzeteinek összehasonlító vizsgálata

Absztrakt: Magyarországon a 2000-es évek elején kezdődött a tévképzetek szélesebb körű kutatása. A hazai kutatások elsősorban a fizika, kémia és biológia tantárgyak tévképzeteire irányultak, valamint kisebb mértékben a környezet- és természetismereti, történelmi és egyéb tévképzeteket is vizsgálták. A földrajz tantárgyhoz kapcsolódó kutatások nemzetközi viszonylatban nagyon elterjedtek, de a téma hazai kutatottsága hiányos. Kutatásunkban 1111 általános

Általános és középiskolás diákok lemeztektonikával és éghajlatváltozással kapcsolatos tévképzeteinek összehasonlító vizsgálata Read More »

A „haza tanítása” problémacentrikus megközelítésben. Munkáltató feladatlapok alkalmazásának első hazai tapasztalatai

Absztrakt: Magyarországon a földrajz tanítása, és különösen szakmódszertani háttere – számos korábbi próbálkozás és kísérlet ellenére – igen nehezen újul meg. Ennek okai igen összetettek, de a sok tényező közül ki kell emelni, hogy kevés olyan tanítási-módszertani segédanyag áll a pedagógusok rendelkezésére, ami nemcsak a szakmódszertani alapelvekkel ismerteti meg őket, vagy nemcsak egy kész –

A „haza tanítása” problémacentrikus megközelítésben. Munkáltató feladatlapok alkalmazásának első hazai tapasztalatai Read More »

Magyarország földrajzának oktatásához felhasználható új taneszközök fejlesztésének elvei

Absztrakt: A MTA Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoportja (http://foldrajzmodszertan.hu/) olyan eszközfejlesztéseken dolgozik, amelyek eredményei Magyarország földrajzának modern szemléletű feldolgozását segítik. Tanulói segédanyagok (munkalapok) és tanári kézikönyv készülnek, céljaink szerint megkönnyítendő a pedagógusok munkáját a haza földrajzának feldolgozásában. Célunk, hogy segítsük a pedagógusok módszertani megújulását, konkrét feladatokkal hívjuk fel figyelmüket a probléma alapú oktatás előnyeire, lehetőségeire. Az IKT

Magyarország földrajzának oktatásához felhasználható új taneszközök fejlesztésének elvei Read More »

How do Hungarian Students perceive our climate? A comparative analysis of climate-related misconceptions

Abstract: Elements of climate and climate change education are already present in the curriculum of Grade 1 students according to the Hungarian National Curriculum. Students become familiar with the basics at an early age, and their knowledge is gradually expanded throughout their primary and secondary studies. However, for years the instructors of the University of

How do Hungarian Students perceive our climate? A comparative analysis of climate-related misconceptions Read More »

Developing problem-oriented worksheets for expanding the possibilities of teaching Hungary’s geography

Abstract: Although numerous attempts have been made before, the methodology of geography teaching has been highly difficult to renew in Hungary. The reasons for it are very complex, and one of the contributing factors is the scarcity of teaching and methodological aids available for teachers, which do not only describe new methodological trends or contain

Developing problem-oriented worksheets for expanding the possibilities of teaching Hungary’s geography Read More »

Földrajz mindenhol – a debreceni Kutatók éjszakáján

Tanárként napi gyakorlatunkban mindannyian használunk fotókat szemléltetésre, legyen szó egy-egy jelenség magyarázatáról, órai játékról vagy akár saját kirándulásaink bemutatásáról. A földrajzi folyamatok kiemelkedő vizuális jelenléttel rendelkeznek a bennünket körülvevő internetes térben, képgalériák tucatjaiból válogathatunk a célnak megfelelően. Egy korábbi Geometodika-cikkben már szó esett a sajtófotók tanórai felhasználásának lehetőségeiről, ebben a cikkben pedig magáról a megvalósításról lesz szó

Földrajz mindenhol – a debreceni Kutatók éjszakáján Read More »