2021

A tervezői gondolkodás (design thinking) a földrajzoktatás gyakorlatában

Absztrakt: Iskolánk ökoiskola, így helyi tantervünkben régóta kiemelt szerepet kap a tanulók környezetvédelmi szemléletének fejlesztése, erősítése. Ugyanakkor ez legtöbbször a tanórák keretei között, vagy egy-egy témanap rövidtávú foglalkozásaiban történik. Előadásunkban egy olyan projekt kivitelezését mutatjuk be, amelyben összefonódik egy mindennapjainkban nagy valószínűséggel jelentős tevékenység, az otthoni kiskerti vagy balkonon történő kertészkedés a környezetvédelem-fenntarthatóság-éghajlatváltozás témakörökkel.   […]

A tervezői gondolkodás (design thinking) a földrajzoktatás gyakorlatában Read More »

Magyarország Földrajza másképp – Egy oktatási segédanyag fejlesztése Magyarország Földrajzának tanításához

Absztrakt: Az iskolai földrajz alacsony óraszámai, valamint tananyagbősége miatt a hagyományos, frontális osztályszervezési módokkal történő, készség- és képességfejlesztésre kevesebb hangsúlyt helyező földrajztanítás van előtérben. Módszertani megújulásra van szükség, egy szemléletváltásra, mely nagyobb teret enged a modern tanítási módszerek felhasználásának. A leghatékonyabb tanítási eljárások megtalálásának érdekében jött létre az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport, mely innovatív, segédanyagok

Magyarország Földrajza másképp – Egy oktatási segédanyag fejlesztése Magyarország Földrajzának tanításához Read More »

A kétszintű földrajz érettségi vizsgálata a célnyelvűség szemszögéből – eredmények, kihívások, tapasztalatok

Absztrakt: Ma Magyarországon a magyar nyelven kívül tíz másik nyelven is lehetőség van földrajzból érettségi vizsgát tenni. Ez a nyelvi változatosság oktatási rendszerünk egyik ritkán hangoztatott érdeme és értéke, hiszen a két tanítási nyelvű és nemzetiségi képzést folytató intézmények tanulói számára lehetővé teszi, hogy bizonyos tantárgyakból – köztük földrajzból is – idegen nyelven érettségizhessenek. A

A kétszintű földrajz érettségi vizsgálata a célnyelvűség szemszögéből – eredmények, kihívások, tapasztalatok Read More »

Tevékenység orientált módszertani lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló oktatási segédanyag hatékonyság mérése a földrajz oktatásban

Absztrakt: Felmérések szerint a hazai földrajztanítás egyik legnagyobb problémája a tanulók jó elméleti tudása és annak gyakorlati alkalmazhatósága közötti szakadék.   A 2016-ban a Szegedi, Pécsi, Debreceni és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, valamint az OH kutatóiból és a közoktatásban dolgozó tanárokból az MTA támogatásával megalakult az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport. Fő célkitűzésünk egy probléma-orientált oktatási

Tevékenység orientált módszertani lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló oktatási segédanyag hatékonyság mérése a földrajz oktatásban Read More »

A földrajzoktatás egyedi vonásai és a hazánkkal kapcsolatos földrajzi ismeretek megjelenítési lehetőségei a Nemzetközi Érettségi (IB) Diploma Programjában

Abstract: The International Baccalaurate has been present in the international field of education since 1968 and in Hungary since the early 1990s. The approaches and methods of geography teaching within the IB focus on the analysis of complex spatial interactions between the physical environment and the society on many different scales from local to global.

A földrajzoktatás egyedi vonásai és a hazánkkal kapcsolatos földrajzi ismeretek megjelenítési lehetőségei a Nemzetközi Érettségi (IB) Diploma Programjában Read More »

Comparative study about data speed acquisition and recording in a MySQL database of LabVIEW, MATLAB and Python programming languages

Abstract: In this article, we compare LabVIEW, Matlab, and Python in the scope of data acquisition. We built a simple sine wave generator and used the USB-6361 multifunctional I/O device from NI to measure. We will measure the differences in execution times between LabVIEW, MATLAB, and the Python applications to observe their differences. Megjelent: Letölthető

Comparative study about data speed acquisition and recording in a MySQL database of LabVIEW, MATLAB and Python programming languages Read More »

Comparative study of some applications made in the Vue.js and React.js frameworks

Abstract: It is known that the demand for faster and better applications and tools has increased nowadays. JavaScript frameworks come with a helpful hand in terms of popularity, easy-to-use, and integration, using new technology to favour developer and user. It is probably the manager’s choice which framework is the best for his project. Nevertheless, two

Comparative study of some applications made in the Vue.js and React.js frameworks Read More »

Comparative study of some applications made in the Angular and Vue.js frameworks

Abstract: The development of technology led the world to a new vision. People are very busy and they need applications that help them. To-do list applications are beneficial for anyone who wants to manage and organize his program efficiently, without forgetting things, especially the important ones. JavaScript Frameworks give a helping hand in terms of

Comparative study of some applications made in the Angular and Vue.js frameworks Read More »

Fenntartható fejlődésért nevelés a földrajzban; eltérő megközelítések Magyarország és Anglia tanterveiben

Abstract: The emerging global problems of our world have led to the development of the concept of sustainable development. Sustainable development today no longer deals only with the effects of human activities on the environment, but also, more broadly, with issues of social equality and responsibility.Sustainable development issues are integrated into the teaching and learning

Fenntartható fejlődésért nevelés a földrajzban; eltérő megközelítések Magyarország és Anglia tanterveiben Read More »

A migráció témájának tanítása az iskolai földrajzban; összehasonlító tankönyvelemzés Magyarország és Anglia tankönyveinek példáján

Abstract: Migration is one of the main challenges of the 21st century. It is a complex and diversetopic with economic, social, and climate change aspects, among others. From a socialpoint of view, it is crucial to highlight the educational aspects of the topic, as a signifi-cant proportion of immigrants are integrated through public education. Although

A migráció témájának tanítása az iskolai földrajzban; összehasonlító tankönyvelemzés Magyarország és Anglia tankönyveinek példáján Read More »